menu
DajemyRadę.pl / ABC zgłaszania szkody w domu

ABC zgłaszania szkody w domu

Dom

Mój dom, moja twierdza. Czujesz się w niej bezpiecznie. Co jednak zrobić, gdy włamał się do niej złodziej, zalał ją sąsiad lub wydarzył się inny kataklizm, który spowodował duże szkody: wichura, pożar, przepięcie.

Zniszczone przedmioty, otwarte szuflady, powyrzucane na podłogę rzeczy, zalana podłoga. Twoja pierwsza reakcja to gniew, bezsilność, łzy. Tymczasem te niewiele już pomogą. Nie wpadaj w panikę. Jeśli masz odpowiednią polisę, szybko odzyskasz straty. 

Co zrobić, gdy już dojdzie do szkody?

1. Wezwij służby ratunkowe, jeśli trzeba. Jeżeli szkoda powstała w wyniku kradzieży z włamaniem, dewastacji, pożaru lub innego zdarzenia losowego – masz taki obowiązek.

2. Ratuj pozostały dobytek. Jeśli to możliwe, jak najszybciej staraj się ograniczyć rozmiar szkód. Gdy leje się woda, spróbuj zakręcić jej dopływ w pionie. Zbierz przedmioty, które jeszcze nie są mokre. Gdy doszło do włamania, nie niszcz śladów, poczekaj na policję. Rób zdjęcia, np. telefonem.  

3. Jak najszybciej zgłoś szkodę  ubezpieczycielowi.PZU im szybciej to zrobisz, tym szybciej przyjedzie do Ciebie Mobilny Ekspert, który opisze miejsce zdarzenia, ustali rozmiar szkód, sporządzi odpowiednią dokumentację, także fotograficzną. W oparciu o nią dokonuje się wyceny szkody. Ekspert nie zawsze musi przyjeżdżać. Gdy szkody nie są znaczne, wystarczy, że prześlesz ubezpieczycielowi zrobione przez siebie zdjęcia i wypełniony formularz zgłoszenia szkody

73%

Polaków obawia się włamania do domu w czasie dłuższego wyjazdu

4. Szkodę zgłaszasz w następujący sposób:

  • poprzez formularz na stronie: www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia, gdzie możesz też załączyć odpowiednie dokumenty do zgłoszenia, np. zdjęcia;
  • telefonicznie: zadzwoń pod numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55;
  • osobiście, w wybranym oddziale PZU;
  • poprzez zgłoszenie na piśmie pocztą tradycyjną na adres: Centralna Kancelaria PZU, Postępu 18a, 02-676 Warszawa;
  • faksem na nr: (22) 410 21 02
  • mailem pod adres kontakt@pzu.pl.

5. Przygotuj odpowiednie dokumenty, których wykaz znajdziesz na specjalnej stronie. W PZU oczekiwanie na oględziny eksperta nie wstrzymuje analizy merytorycznej zgłoszonych dokumentów.

6. Zaczekaj na decyzję o wypłacie odszkodowania. Ubezpieczyciel ocenia szkodę i wylicza jej wartość. Twoje odszkodowanie to maksymalnie suma ubezpieczenia zawarta w polisie. O wysokości wypłaty decyduje to, czy ubezpieczyłeś mienie w wartości nowej czy rzeczywistej. Gdy ubezpieczenie jest w wartości nowej, odzyskasz kwotę, która pozwoli na zakup nowych sprzętów. Wartość rzeczywista oznacza, że kwota zmniejszy się o tzw. zużycie techniczne. Istotny jest również zakres ubezpieczenia, im szerszy, tym więcej szkód obejmuje. 

DajemyRadę.pl