menu
DajemyRadę.pl / Dewastacja

Dewastacja

umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w  wiązku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem; w ramach ryzyka dewastacji PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczone mienie, które uległo zaborowi w celu jego przywłaszczenia; 

DajemyRadę.pl