menu
DajemyRadę.pl / IKZE

IKZE

Skrót od: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE to stosunkowo nowa (od 1 stycznia 2012 r.) forma oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. IKZE prowadzone są przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wpłaty na IKZE można co roku odliczać od podstawy swojego opodatkowania (w deklaracji PIT). Prawo do dokonywania wpłat przysługuje osobom fizycznym od ukończenia 16. roku życia (pod warunkiem uzyskiwania dochodu z pracy). Wypłata środków z IKZE (w całości lub ratach) następuje po przejściu na emeryturę. W dowolnym momencie można wystąpić o zwrot całości (nie ma możliwości wypłacenia części) środków z IKZE – będą one wówczas podlegały opodatkowaniu. Pieniądze z IKZE podlegają dziedziczeniu. 

DajemyRadę.pl