menu
DajemyRadę.pl / Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to szereg czynności, które są wykonywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe celem ustalenia przyczyny szkody, rozmiaru szkody, odpowiedzialności za jej powstanie oraz obliczenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu.

DajemyRadę.pl