menu
DajemyRadę.pl / Nie odchudzaj autocasco

Nie odchudzaj autocasco

Mądry Polak po szkodzie. Niestety, kiedy dojdzie do zderzenia, jest już za późno na podjęcie decyzji o ubezpieczeniu – pozostaje pokrycie kosztów naprawy z własnej kieszeni.

Tomasz Plekarski
Tomasz Plekarski
Dyrektor ds. produktów komunikacyjnych PZU

Dlaczego nie powinniśmy wybierać najtańszego ubezpieczenia autocasco i co należy sprawdzić przed kupnem polisy? Anna Puchalska rozmawia z dyrektorem ds. produktów komunikacyjnych PZU Tomaszem Piekarskim.

A.P. Kto może wykupić polisę autocasco?

T.P. Mogą ją wykupić klienci indywidualni, a także właściciele małych i średnich firm.

A.P. Jakie korzyści wynikają z posiadania takiego ubezpieczenia?

T.P. ​Pierwszą i najważniejszą z nich jest poczucie bezpieczeństwa, bo płacąc składkę ubezpieczeniową opłacamy przede wszystkim swój spokój. Posiadacz ubezpieczenia AC ma zapewnioną kompleksową ochronę przed wszelkimi zdarzeniami losowymi związanymi z użytkowaniem samochodu, w tym również kradzieży. Powinniśmy zastanowić się, ile w gruncie rzeczy możemy zaoszczędzić płacąc składkę za AC. Właściwie każdego dnia wsiadamy za kierownicę i każdego dnia możemy być uczestnikiem zdarzenia drogowego albo ofiarą kradzieży.

A.P. Co w ramach ubezpieczenia otrzymuje posiadacz autocasco?

T.P. W ramach autocasco PZU zapewnia:
    ▪    systemową ochronę przed skutkami wszystkich zdarzeń związanych z użytkowaniem samochodu,
    ▪    odszkodowanie wypłacane za szkody poniesione w kraju i za granicą,
    ▪    zniżki przyznawane za kontynuację ubezpieczenia w PZU i nawet do 60 proc. zniżki za bezszkodową jazdę,
    ▪    obniżenie wysokości składki dzięki dostosowaniu zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
    ▪    ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze w wariancie Komfort,
    ▪    aż 10 proc. zniżki na OC,
    ▪    niższą cenę za inne ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez PZU.

A.P. Czym jest polisa all risks?

T.P. Polisa all risks obejmuje ochroną uszkodzenia, zniszczenia pojazdu lub jego utratę na skutek różnych zdarzeń powstałych z winy kierowcy, ale też takich, na które nie ma on wpływu. Jest to kradzież, działanie żywiołów i wandalizm. Ochrona obejmuje wypadki powstałe w kraju lub w pozostałych państwach Europy. Jest aktywna także w Algierii, Maroku, Izraelu oraz Tunezji.

A.P. Czym jest ubezpieczenie AC Mini?

T.P. ​W swojej ofercie PZU posiada ubezpieczenie AC Mini, które różni się nieco swoim zakresem od tradycyjnego ubezpieczenia AC. W swojej ofercie PZU posiada ubezpieczenie minicasco (MC), które różni się nieco swoim zakresem od tradycyjnego ubezpieczenia AC. Kupując AC w wariancie Mini kierowca dostaje przy niewysokiej składce dosyć szeroką ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość nabywania zniżek. AC Mini obejmuje ochroną utratę samochodu, jego zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku zderzenia z ludźmi, zwierzętami lub w wyniku innych zdarzeń. Nie obejmuje natomiast swym zakresem uszkodzeń będących wynikiem zderzenia z innym pojazdem lub innym przedmiotem. Przy niewysokiej składce kierowca dostaje dosyć szeroką ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość nabywania zniżek, które może później wykorzystać w ubezpieczeniu AC. Minicasco obejmuje ochroną utratę samochodu, jego zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku zderzenia z ludźmi, zwierzętami lub w wyniku innych zdarzeń. Nie obejmuje natomiast swym zakresem uszkodzeń będących wynikiem zderzenia z innym pojazdem lub innym przedmiotem.

A.P. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę zawierając umowę o ubezpieczenie AC?

T.P. Należy dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ jest to najważniejszy dokument, z którym należy się zapoznać przy podpisywaniu umowy. Często na przykład kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków i spowoduje kolizję drogową. Wyłączenie odpowiedzialności następuje też, kiedy kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem lub prowadzi pojazd bez ważnego przeglądu technicznego, a umiejętności kierowcy lub stan techniczny pojazdu miały wpływ na wypadek. Im więcej wiadomości na temat ogólnych warunków ubezpieczenia pozyskamy przed zawarciem ubezpieczenia, tym mniej czeka nas nieporozumień i mniej niespodzianek będzie przy wypłacie odszkodowania.

Rozmawiała Anna Puchalska

DajemyRadę.pl