menu
DajemyRadę.pl / Nowoczesne leczenie urazów kręgosłupa

Nowoczesne leczenie urazów kręgosłupa

Zdrowie i Życie

W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości leczenia pacjentów z poważnymi urazami kręgosłupa. Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego kręgosłupa często mogą skorzystać z małoinwazyjnych metod leczenia chirurgicznego, które pozwalają m.in. na szybszy powrót do sprawności.

- Nowoczesne rozwiązania stosowane w medycynie pozwalają na zmniejszenie zakresu inwazji, a co za tym idzie mniejszego urazu tkanek, utraty krwi czy ryzyka infekcji – mówi dr n. med. Łukasz Antolak, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Centrum Medycznego Gamma w Warszawie. – Dodatkowo pacjenci zażywają mniejszą ilość leków przeciwbólowych, pobyt w szpitalu trwa krócej, a rehabilitacja przebiega szybciej. To wszystko ma wpływ na wcześniejszy powrót do normalnej aktywności oraz skraca przerwę w pracy – dodaje.

dr n. med. Łukasz Antolak
dr n. med. Łukasz Antolak
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Centrum Medycznego Gamma

Liczne prace naukowe potwierdzają możliwość osiągnięcia wyników równie dobrych przy leczeniu metodami małoinwazyjnymi, jak przy wykorzystaniu metod klasycznych. Ważna tu jest jednak odpowiednia kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych i dobór najlepszego sposobu leczenia.

- Metody małoinwazyjne, aby były bezpieczne dla pacjenta, wymagają od chirurga doskonałej znajomości metod klasycznych – mówi dr n. med. Łukasz Antolak z Centrum Medycznego Gamma. – W trakcie zabiegu możliwa jest bowiem konieczność zmiany z metody małoinwazyjnej do metody otwartej – dodaje.

Obecnie koszty implantów w leczeniu metodami małoinwazyjnymi możemy porównać z operacjami klasycznymi, wykonywanymi „na otwarto”. Natomiast całkowity koszt leczenia małoinwazyjnego może być znacząco niższy ze względu na mniejszy odsetek infekcji, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia i pracy.

- Należy podkreślić, że stosując metody małoinwazyjne chirurgicznego leczenia złamań kręgów, mamy możliwość szybkiego usprawniania pacjentów – informuje dr n. med. Łukasz Antolak – W Centrum Medycznym Gamma już pierwszego dnia po zabiegu pacjenci wstają z łóżek i chodzą o własnych siłach. Często tego samego dnia są wypisywani do domu. Unikamy także długotrwałego unieruchomienia w gorsecie, co znacząco zwiększa komfort leczenia dla pacjenta – podkreśla. 

Ogromne znaczenie w leczeniu schorzeń kręgosłupa ma współpraca specjalistów różnych dziedzin medycyny już w fazie diagnostyki. W Centrum Medycznym Gamma utworzono zespół lekarski, rehabilitacyjny, diagnostyczny, pielęgniarski, którego ambicją i celem jest zapewnienie pacjentowi kompleksowej opieki. Skraca to znacznie czas całego procesu leczenia i daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa. 

- Pacjent powinien czuć, że leczący go ludzie porozumiewają się między sobą i mają możliwość wymiany uwag oraz realizują jedną, spójną myśl w ramach ścisłej współpracy – mówi dr n. med. Łukasz Antolak. – Takie podejście zwiększa efektywność leczenia i pozwala na lepszą rozpoznawalność rzeczywistej przyczyny dolegliwości – podkreśla.

O AUTORZE:

dr n. med. Łukasz Antolakspecjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopeda traumatolog, absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Starszy asystent Kliniki Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii w Warszawie. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa (dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych, kręgozmyków, osteoporotycznych i urazowych złamań kręgów, deformacji u dzieci i dorosłych – skolioz oraz choroby Scheuermanna. Przyjmuje w placówce należącej do PZU Zdrowie SA – Centrum Medycznym Gamma, przy ulicy Broniewskiego 3 w Warszawie.

DajemyRadę.pl