menu
DajemyRadę.pl / OC

OC

Skrót od: Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) polega na tym, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony w zamian za składkę. Ubezpieczyć można każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.
Ubezpieczenia OC dzielimy na dwie grupy: obowiązkowe (dotyczą m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczoznawców majątkowych rolników, architektów oraz posiadaczy pojazdów mechanicznych) i dobrowolne (ubezpieczenie osób fizycznych i prawnych – m.in. nauczycieli, pracowników służby zdrowia, właścicieli budynków, przewoźników drogowych itp.). 


Najpopularniejszym ubezpieczeniem OC jest obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadacza pojazdu mechanicznego zawierane zwykle na 12 miesięcy. Posiadanie ubezpieczenia OC przez kierowcę gwarantuje (z wyjątkiem przypadków wymienionych w umowie) wypłatę odszkodowania osobom trzecim poszkodowanym w zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek).

DajemyRadę.pl