menu
DajemyRadę.pl / Odwołany lot. Sprawdź, jakie masz prawa

Odwołany lot. Sprawdź, jakie masz prawa

Bezpieczeństwo Podróże Finanse

Pasażer, któremu linia lotnicza odwołała lot, ma prawo do rekompensaty, o ile korzysta z linii lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Prawo to obowiązuje także wtedy, gdy startujemy lub lądujemy poza terytorium UE.

Prawa pasażerów podróżujących samolotem po obszarze Unii Europejskiej i rozpoczynających podróż w którymkolwiek z krajów członkowskich unormowane są w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. Uprawnienia pasażerów są niezależne od tego, czy problem dotyczy tradycyjnej linii lotniczej, przewoźnika niskokosztowego czy czarterów.

Jeśli lot został odwołany, przewoźnik ma obowiązek zapewnić wszystkich pasażerom zwrot pełnego kosztu biletu w terminie siedmiu dni, jeśli pasażer odstąpi od umowy bądź alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie lub innym terminie dogodnym dla pasażera (w miarę dostępności wolnych miejsc) na tej samej trasie, w takich samych lub podobnych warunkach przewozu (w tym również za pośrednictwem innej linii lotniczej lub innym środkiem transportu).

Dajemy radę:

​Mało tego, pasażerom przysługuje także odszkodowanie, którego wysokość zależy od tego, na jakiej trasie był lot. I tak 250 euro przysługuje w przypadku lotów do 1500 km, 400 euro w przypadku lotów na dystansie od 1500 do 3500 km, a 600 euro w przypadku, gdy lot miał się odbyć na dystansie większym niż 3500 km.

Zdarza się, że lot jest odwołany z przyczyn niezależnych od linii lotniczych, takich jak np. złe warunki pogodowe czy wybuch wulkanu. W tych sytuacjach pasażerowie nie mogą żądać rekompensaty od przewoźnika,  ale powinien on zapewnić pasażerom opiekę. Odszkodowanie nie należy się także, gdy:

  • zostaniemy poinformowani o odwołaniu lotu najpóźniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu,
  • zostaniemy poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie przewoźnik zaproponuje nam zmianę planu podróży, umożliwiającą wam wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym,
  • zostaniemy poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano nam zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym.

Dajemy radę:

​W razie odwołania lotu trzeba zachować wszystkie związane z podróżą dokumenty i zwrócić się o odszkodowanie na piśmie, najlepiej korzystając z formularza na stronie internetowej. Nierzadko przewoźnicy unikają odpowiedzialności i odmawiają wypłat, ewentualnie w zamian proponują vouchery na kolejne loty. Przyjęcie takiego vouchera uniemożliwi dochodzenie rekompensaty finansowej.

Jeśli linia lotnicza odmówi odszkodowania, pasażer może złożyć reklamację do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Skargi pasażerów rozpatruje Komisja Ochrony Prawa Pasażerów, działająca przy ULC.

DajemyRadę.pl