menu
DajemyRadę.pl / OFE

OFE

Skrót od: Otwarty Fundusz Emerytalny

OFE stanowi II filar systemu emerytalnego w Polsce. Każdy obywatel urodzony po 1969 roku jest zobowiązany do wybrania Funduszu, który będzie gromadził i inwestował jego składki (dwa razy w roku odbywa się losowanie funduszów dla osób, które nie dokonały wyboru OFE). Klient ma prawo do zmiany wybranego Funduszu. Pieniądze na OFE przekazuje ZUS (stawka wynosi 2,3% zarobków brutto). Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu.

DajemyRadę.pl