menu
DajemyRadę.pl / Sport

Sport

Wyczynowe uprawianie sportu to takie uprawianie dyscyplin sportowych, które koncentruje się na maksymalizowaniu wyników.
Sportowiec uprawiający wyczynowo wybraną dyscyplinę (lub dyscypliny):

  • regularnie trenuje;
  • uczestniczy w zawodach lub imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych.

Rekreacyjne uprawianie sportu to forma aktywności fizycznej, którą dana osoba podejmuje w czasie wolnym (od pracy i szkoły) kierowana chęcią wypoczynku, poprawy lub utrzymania kondycji i sił psychofizycznych. 

Sporty wysokiego ryzyka to aktywność sportowa, której uprawianie wymaga od sportowca ponadprzeciętnych umiejętności fizycznych oraz odwagi i wytrwałości. Sporty te wymagają działania w warunkach dużego ryzyka, zagrożenia zdrowia i/lub życia.
Sporty wysokiego ryzyka to między innymi: 

  • sporty motorowe lub motorowodne,
  • sporty powietrzne (np.: szybownictwo, baloniarstwo, skoki ze spadochronem, lotniarstwo, paralotniarstwo),
  • wspinaczka wysokogórska, skalna i skałkowa, speleologia (wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego),
  • sporty wodne (żeglarstwo, surfing, windsurfing, rafting, nurkowanie),
  • sporty zimowe (jazda na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle, snowboarding ekstremalny itp.),
  • kolarstwo górskie,
  • sztuki walki i sporty obronne.
DajemyRadę.pl