menu
DajemyRadę.pl / Świadczenie

Świadczenie

Świadczenie to środki (pieniężne lub rzeczowe) wypłacane ubezpieczonemu z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej w razie zaistnienia zdarzenia losowego. 

DajemyRadę.pl