menu
DajemyRadę.pl / Szkoda całkowita

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy przedmiot ubezpieczenia (np. dom, mieszkanie, nagrobek, pojazd) uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że jego naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona (koszt naprawy przewyższałby wartość przedmiotu ubezpieczenia lub wartość wynikającą z umowy ubezpieczenia).


Szkoda całkowita nieruchomości to stan, w którym nieruchomość zostaje unicestwiona (patrz: UNICESTWIENIE) albo zostają naruszone (lub zniszczone) elementy konstrukcyjne budynku. Rozmiar zniszczeń uniemożliwia dalsze użytkowanie nieruchomości w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu lokatorów. Doprowadzenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub koszty koniecznych działań byłyby wyższe niż wyjściowa wartość nieruchomości.

Szkoda całkowita pojazdu to stan, w którym pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszt jego naprawy jest ekonomicznie nieuzasadniony (przewyższa wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym lub wartość wynikającą z umowy ubezpieczenia). 

DajemyRadę.pl