menu
DajemyRadę.pl / Szkoda częściowa

Szkoda częściowa

Szkoda częściowa występuje wówczas, gdy przedmiot ubezpieczenia (np. dom, mieszkanie, nagrobek, pojazd) uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że jest możliwa jego naprawa i koszty przywrócenia do stanu poprzedniego nie przekraczają jego wartości lub wartości wynikającej z umowy ubezpieczenia.

DajemyRadę.pl