menu
DajemyRadę.pl / Szkoda osobowa

Szkoda osobowa

Szkoda osobowa to krzywda, której doznaje człowiek w wyniku zdarzenia polegającego na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub na naruszeniu dóbr osobistych człowieka. Szkoda osobowa ma wymiar subiektywny i jest trudna do oszacowania (w przeciwieństwie do szkody materialnej).

DajemyRadę.pl