menu
DajemyRadę.pl / Szkoda rzeczowa

Szkoda rzeczowa

Szkoda rzeczowa (w mieniu) ma charakter materialny i jest skutkiem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, polega na zmniejszeniu majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia, z którym ustawodawca wiąże powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej (w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym szkoda rzeczowa obejmuje również utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do szkody rzeczowej).

DajemyRadę.pl