menu
DajemyRadę.pl / Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z pracą wynikającą ze stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacone są składki ubezpieczenia wypadkowego. 
O wypadku przy pracy można mówić m.in., jeśli wystąpił podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonego lub w czasie, gdy pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy (np. w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonania obowiązków wynikających ze stosunku pracy).

DajemyRadę.pl