menu
DajemyRadę.pl / ZUS

ZUS

Skrót od: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS jest państwową jednostką organizacyjną z główną siedzibą w Warszawie. Obowiązkiem ZUS-u jest realizowanie następujących zadań: gromadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne obywateli; dystrybucja świadczeń (zasiłki chorobowe i macierzyńskie, renty, emerytury) oraz m.in. zbieranie danych osobowych płatników składek (dla NFZ). ZUS stanowi I filar systemu emerytalnego.

DajemyRadę.pl